بارگذار-صفحه

پروژه های انجام شده

ردیفنام پروژهنام کارفرماحجم عملیاتمحل اجرا
1پروژه آب شرب ماهشهرسازمان آب و فاضلاب اهوازنصب و راه اندازی کل پروژهمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
2نصب تجهیزات ثابت و دوار پتروشیمی فجر واحد ETشرکت زلال ایران350 تنماهشهر
3نصب تجهیزات ثابت و دوارپتروشیمی شهید تندگویانشرکت فنی مهندسی فرایندکاو1800 تنماهشهر
4عملیات نصب خطوط لوله واحد 100 پتروشیمی بوعلی سیناشرکت مهندسی پتروپارت22000 اینچ قطرماهشهر
5نصب استراکچر فلزی پتروشیمی مارون واحد HDPEشرکت فنی مهندسی محور سازان1000 تنماهشهر
6عملیات نصب خطوط لوله پتروشیمی فن آوران واحد CO&AAشرکت فنی مهندسی تهران جنوب90000 اینچ قطرماهشهر
7عملیات نصب خطوط لوله پتروشیمی بندر امام واحد C2&C3شرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران30000 اینچ قطرپتروشیمی بندر امام ماهشهر
8عملیات نصب خطوط U/G پتروشیمی اروند Zone 2,3شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران24500 اینچ قطرماهشهر
9عملیات نصب خطوط لوله کروم و نیکل و Alloy Steel واحد PVC پتروشیمی اروندشرکت بین المللی پترو تکسان25000 اینچ قطرماهشهر
10عملیات نصب استراکچر و ماشین آلات ثابت و دوار گندله سازی گل گهر سیرجانشرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران6500 تنسیرجان
11عملیات طراحی، ساخت و نصب Pipe Rack های واحد گندله سازی گل گهر سیرجانشرکت مهندسین پیمانکار صنعتی ایران500 تن سیرجان
12ساخت، رنگ، سندبلاست و نصب استراکچر کوره فولاد احیاء قائم سپاهان اردکانشرکت پادیز سازه اردکان400 تناردکان
13نصب و راه اندازی سرد و گرم تجهیزات ثابت و دوار پروژه پلی کام گل گهر سیرجانشرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران1200 تنسیرجان
14انجام عملیات Piping پروژه پلی کام گل گهر سیرجانشرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران125000 اینچ قطرسیرجان
15نصب استراکچر و تیکنر پروژه آبگیری و بشکه پرکنی مولیبدنشرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران1500 تنسرچشمه
16نصب استراکچر، تجهیزات برق، ابزار دقیق و راه اندازی پروژه سنگ شکن ریجکتشرکت فنی مهندسی فکور صنعت تهران530 تنسرچشمه
17نصب استراکچر و بویلر سرچشمهشزکت سبا فام1200تن استراکچر و 1000 تن تجهیز بویلرسرچشمه
18پروژه گندله سازی 1 سنگانشرکت سازه های فلزی آذران6500 تن معدن سنگان خواف
19پروژه گندله سازی 2 سنگانشرکت سازه های فلزی آذران6500 تنمعدن سنگان خواف
20پروژه گندله سازی 2 سیرجانشرکت کیسون5000 تنسیرحان
21پروژه پایپینگ گندله سازی 1 سنگانشرکت سازه های فلزی آذران65000 اینچمعدن سنگان خواف
22پروژه پایپینگ گندله سازی 2 سنگانشرکت سازه های فلزی آذران70000 اینچمعدن سنگان خواف