بارگذار-صفحه

مشخصات

گندله سازی سه چاهون بافق

نام پروژه : گندله سازی سه چاهون بافقمحل پروژه : استان یزد - شهرستان بافق
ظرفیت تولید سالیانه : 5 میلیون تنکارفرما : شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق
پیمانکار : شرکت فکور صنعت تهرانپیمانکار اجرایی : شرکت اپال صنعت کیش
مشاور : شرکت مبتکران شهر صنعت :
مشخصات پروژه : نصب و راه اندازی تجهیزات ، سازه های فلزی و خطوط داکتتاریخ ابلاغ پروژه : 96/07/25
مدت اولیه قرارداد : 24 ماهتاریخ اتمام نصب براساس آخرین برنامه زمانبندی : 99/01/31
وزن کل سازه فلزی : 5179 تنوزن نصب شده سازه فلزی : 4986 تن
وزن کل تجهیزات : 9422 تنوزن نصب شده تجهیزات : 8980 تن
وزن کل داکت : 1290 تنوزن نصب شده داکت : 1252 تن
در صد پیشرفت فیزیکی تا تاریخ 1398/12/13 : 92 درصد :
مساحت پروژه : بالغ بر 10 هکتارمیزان اشتغال زایی مستقیم : بالغ بر 1000 نفر